Skutki rozwodów dla dzieci, kobiet i mężczyzn.

Rozwody są uznane za plagę społeczną naszych czasów. Mimo, że poszczególne kraje czynią wielkie wysiłki w utrzymaniu i wspieraniu stałości rodziny poprzez różne zachęty i programy społeczne, to jednak statystyki są nieubłagane – coraz więcej, bo aż 1/3 małżeństw się rozpada.

Socjologowie nie są jednomyślni w szukaniu przyczyn i stawiają przeróżne hipotezy – od niezależności finansowej kobiet, wpajany mężczyznom od dziecięcych lat tradycyjny model rodziny po sekularyzację i brak odpowiednich wzorców. Z tym ostatnim trudno się nie zgodzić. Dzieci rozwiedzionych rodziców mają problemy z utrzymaniem stałości związków z braku odpowiednich wzorców, ich dzieci tym bardziej. W wielu rodzinach rozwód staje się czymś naturalnym i jest doświadczeniem każdego pokolenia.
Mimo stale rosnących statystyk rozwodowych i swego rodzaju normy społecznej,  w aspekcie indywidualnym rozwody są zawsze jednym z trudniejszych doświadczeń życiowych, zajmujących czołowe miejsce na liście najbardziej traumatycznych wydarzeń zaraz po śmierci i ciężkiej chorobie bliskiego.
Rozwodowi towarzyszy ogromna skala emocji, przede wszystkim negatywnych, a także konieczność ułożenia sobie życia na nowo i nie musi to oznaczać nowego związku.

Co rozwód zmienia w życiu dzieci?

Dzieci najbardziej dotyka rozwód rodziców. nawet, jeżeli mimowolnie uczestniczyły w konflikcie rodzicielskim, to po rozwodzie są pozbawione codziennych kontaktów z jednym z opiekunów. Bardzo często przypisują winę sobie lub też próbują namówić zwaśnione pary do powrotu. Zaczynają wyraźnie zmieniać swoje zachowanie – popadają w depresję, zaczynają się buntować i być niegrzeczne, mają zaburzenia snu i jedzenia, często chorują. W ten sposób podświadomie manifestują skupienie obydwojga rodziców na sobie, pragnąc ich wspólnego działania. Bywają jednak sytuacje, kiedy rozwód ma zbawienny wpływ na dziecko. Dzieje się tak w sytuacjach przemocowych, kiedy jedno z rodziców nadużywa alkoholu lub środków psychoaktywnych i jest agresywne. Rozwód i izolacja od agresora pozwala na odzyskanie psychicznej równowagi, mimo, że poziom biedy pozostaje niezmieniony.

Sprawdź również prawnicy rozwód Gdańsk https://klimkowski-kancelaria.pl/221/rozwody-gdansk

Jak sobie radzą kobiety po rozwodzie?

Większość pozwów, około 70% składają kobiety. Rozwód jest więc ich stanem oczekiwanym. Jak wykazują badania, dobrze sobie radzą emocjonalnie. Pomaga im w tym cecha zachowań społecznych kobiet, jaką jest dzielenie się emocjami, smutkami i kłopotami z innymi. Tworzą wspólnoty kobiet rozwiedzionych, zakładają fora społecznościowe, rozmawiają z innymi kobietami w rodzinie, w pracy i z koleżankami. To pozwala na szybsze otrząśnięcie się z bólu psychicznego. Natomiast znacznie gorzej wygląda ich sytuacja ekonomiczna. Kobiety zazwyczaj mniej zarabiają, więc utrzymanie gospodarstwa domowego jest szczególnym obciążeniem. Często nie są stanie ponosić kosztów kredytów na dom, więc w ramach podziału majątku zostawiają mieszkanie byłemu mężowi, zmuszone są tym samym do poszukiwania skromnego lokum.

Rozwiedzione kobiety, szczególnie, jeżeli są samotnymi matkami są w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej. Mają bardzo ograniczone możliwości aktywizacji zawodowej z tytułu czasu przeznaczonego na opiekę nad dziećmi i jednocześnie, z tego samego powodu dyskryminowane na rynku pracy. Jak się jednak okazuje, trudna sytuacja materialna trwa około 6 lat, po czym kobiety silniejsze emocjonalnie stają się również stabilne finansowo i zarobkami nie odbiegają od mężczyzn. Prawdopodobnie ogromna mobilizacja kobiet po rozwodach ma pozytywny wpływ na tę zmianę.

Emocje rozwiedzionego mężczyzny.

Początkowo mężczyźni po rozwodzie czują się fantastycznie, czasami wręcz euforystycznie. Czują przypływ sił witalnych, mają znacznie więcej czasu i mniej ograniczeń czasowych i finansowych z tytułu obowiązków domowych. Jednocześnie dysponują dobrymi zarobkami i zabezpieczeniem finansowym.
Jednak, po początkowo dobrym okresie, w miarę upływającego czasu odczuwają coraz bardziej zdrowotne i emocjonalne skutki rozwodów. Niekontrolowani, więcej palą i nadużywają alkoholu, nie odżywiają się dobrze z powodu braku systematycznych posiłków i nie dbają o zdrowie. Jak wykazują statystyki, samotni mężczyźni prawie nigdy nie zgłaszają się na badania okresowe i przesiewowe.
Emocje opadają, mężczyźni bardzo źle znoszą samotność. Źle sobie również radzą z czynnościami domowymi, zakupami, gotowaniem i sprzątaniem. W lepszej sytuacji są panowie, którzy mają społeczne hobby, np. gry w karty, majsterkowanie, sporty zespołowe. Pozwala to na utrzymanie relacji społecznych i aktywność życiową. W najtrudniejszej sytuacji psychospołecznej są emerytowani rozwodnicy. Brak kontaktu z innymi osobami w pracy, samotność w domu ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie.

Odwrotnie, u kobiet ten czas jest bardzo aktywny. Najczęściej zostają babciami i swój czas przeznaczają na stałą lub sporadyczną opieką nad dziećmi lub spotkania towarzyskie z innymi kobietami. Chętnie też biorą udział w działalności społecznej oraz rozwijają zainteresowanie pracami ręcznymi.
Trzeba jednak pamiętać, że w wielu krajach świata kobiety nie wychodzą z biedy porozwodowej, co ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Trudno więc ocenić, na którą płeć rozwody wpływają gorzej. Największymi przegranymi są dzieci, lecz w równym stopniu również ich rodzice.