Jak psychiatrzy rozpoznają alkoholizm

Jak psychiatrzy rozpoznają alkoholizm

Jak psychiatrzy rozpoznają alkoholizm

Jak psychiatrzy rozpoznają alkoholizm – jak rozpoznać alkoholizm? Psychiatrzy mogą diagnozować zaburzenia alkoholowe podczas leczenia uzależnienia od alkoholu na podstawie objawów klinicznych: tolerancja na alkohol – duża odporność organizmu na alkohol. Istnieje również uzależnienie od wysokich dawek, kiedy dawka przyjemności wzrasta i tak naprawdę alkoholik nie czerpie przyjemności z małych ilości alkoholu.

Gdzie jest leczenie alkoholizmu – rehabilitacja pod okiem specjalisty? Najlepsze efekty osiąga się w prywatnych ośrodkach leczenia alkoholizmu, w których psychiatrzy, lekarze i psychoterapeuci wspierają alkoholików.

Ośrodki leczenia uzależnień od alkoholu – jak psychiatrzy rozpoznają alkoholizm?

Psychiatra w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu zleca osobie uzależnionej testy, na podstawie których może określić stopień zatrucia alkoholem. Próbuje zdiagnozować, czy kontrola ilościowa zostaje utracona, gdy osoba planuje pić, ale w trakcie tego procesu, będąc pod wpływem alkoholu, nie zauważa, że ​​dużo pije. Kompulsywne przyciąganie to intensywne pragnienie alkoholu, którego dana osoba nie może powstrzymać aktem woli. Terapia uzależnienia od alkoholu wskazana jest pod superwizją indywidualnych lub grupowych sesji z psychologiem.

Psychiatrzy rozpoznają alkoholizm na podstawie tak zwanego zespołu kaca – nie należy go mylić ze zwykłym kacem, który w rzeczywistości jest alkoholizmem. Syndrom kaca jest podobny, ale jeśli u zwykłego alkoholika rozwinie się niechęć do alkoholu, dyskomfort łagodzi nowa porcja alkoholu następnego dnia po wypiciu w miarę rozwoju nałogu (tzw. klin klinowy).

Pełną diagnozę psychiatryczną można jednak uzyskać podczas obserwacji osoby uzależnionej w ośrodku odwykowym. Konieczne jest monitorowanie w warunkach szpitalnych, zbadanie życia i historii medycznej danej osoby, a także odnotowanie, czy dana osoba ma silną ochotę na kolejnego drinka, aby wprowadzić się w komfortowy stan – nie dlatego, że picie sprawia jej przyjemność, tj. eliminuje zaburzenia psychofizjologiczne dyskomfort.

Zaprzeczenie to kolejny objaw, który psychiatrzy identyfikują z alkoholizmem

Jak psychiatrzy rozpoznają alkoholizm
Jak psychiatrzy rozpoznają alkoholizm

Dla każdego bliskiego alkoholika ważne jest, aby zrozumieć, że wymienione powyżej objawy wskazują nie na zamiłowanie do mocnych alkoholi, ale na alkoholizm. Ludzie często zaprzeczają istnieniu patologicznych uzależnień i używają daleko idących argumentów. Lekarze pracujący w prywatnych ośrodkach leczenia alkoholizmu często spotykają się z wypowiedziami osób uzależnionych wszelkiego rodzaju. Alkoholicy mówią, że gdyby mieli inną pracę, inną żonę, więcej pieniędzy, wszystko byłoby dobrze.

Ludzie przypisują spożywanie alkoholu tymczasowym trudnościom psychicznym, depresji lub stresowi ze strony krewnych lub przełożonych ingerujących w ich życie. Nie dostrzegają, że w kontekście kwestii obiektywnych tworzą zupełnie inną relację z alkoholem i twierdzą, że piją dalej. Po zauważeniu powyższych znaków u siebie lub bliskiej osoby, musisz przestać się oszukiwać i szukać pomocy. Psychiatrzy, którzy rozmawiają z alkoholikami i/lub ich rodzinami, szybko rozpoznają alkoholizm i nie wierzą zmyśleniom. Kiedy pojawiają się takie objawy alkoholizmu, detoksykacja jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem, a zapewnienia typu „nigdy więcej nie będę pił” są bezwartościowe.

Czy możesz dowiedzieć się, ile zwykle możesz wypić podczas leczenia uzależnienia od alkoholu?

Nie można powiedzieć, na jakiej dawce dana osoba powinna się zatrzymać – jest to całkowicie osobiste. Te informacje nie będą podawane w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Alkohol jest substancją psychoaktywną, która jest częścią żywności (piwo, wino i inne rodzaje alkoholu). Pijąc napoje alkoholowe do obiadu lub kolacji, zwykle w niewielkich ilościach, ponieważ sam organizm nie daje się ponieść alkoholowi. Nie ma to miejsca, gdy jest używany jako środek rozrywki. Ale alkoholizm nie zaczyna się, gdy ktoś wypije szklankę lub dwie lub kufel piwa do posiłku, ale kiedy przyjmuje dużą dawkę odurzenia. Uzależnienie zaczyna się formować od momentu, w którym osoba dąży do odurzającego działania alkoholu.

Psychiatrzy w ośrodkach dla alkoholików zidentyfikowali następujące wyzwalacze:

  • niestabilność układu nerwowego
  • niska odporność na stres
  • skłonność do wahań nastroju
  • reakcja depresyjna rozwija się szybko.

Wśród tych czynników wymienia się również przeciążony układ nerwowy, a często obserwuje się osoby aktywne, które nie mogą spać z powodu napięcia nerwowego, wypijając przed snem kieliszek odurzającego alkoholu. W takim przypadku pomocna może być terapia alkoholowa i psychiatra, który może przepisać leki poprawiające układ nerwowy. Zespół alkoholowy ma wiele możliwości leczenia na odwyku. Detoksykacja, czyli detoksykacja organizmu i wprowadzenie alkoholu – zaszczepia u alkoholików lęk przed śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu podczas picia. Leczenie stacjonarne to kilkudniowy pobyt w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu, gdzie osoby uzależnione poddawane są różnym zabiegom medycznym.