Czy warto zostać tłumaczem?

Czy warto zostać tłumaczem?

W życiu każdego z nas przychodzi pora na podjęcie decyzji o przyszłości zawodowej. Niektórzy już od najmłodszych lat wiedzieli, że zostaną lekarzem, fryzjerką albo zawodowo będą zajmowali się programowaniem czy weterynarią. Inni poszukują swojej drogi znacznie dłużej i decyzję o swej zawodowej przyszłości podejmują dopiero przy okazji wyboru kierunku studiów. Ciekawą propozycją dla osób, które poszukują ścieżki humanistycznej i lubią uczyć się języków obcych pozostaje zawód tłumacza. Co warto wiedzieć zanim postawimy pierwszy krok na drodze językowej kariery?

Rodzaje tłumaczeń, czyli warto mieć specjalizację

Podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów, tak i zostając tłumaczem warto specjalizować się w jakimś konkretnym obszarze. Nie musi to być bardzo rzadki język, wystarczy zastanowić się nad językiem branżowym. Coraz częściej tłumaczenia  wymagają dokumentacje medyczne lub techniczne, ze względu na fakt, iż obecnie praca przy dużych projektach wymaga zwykle międzynarodowego zespołu. Co więcej, znajomość naprawdę wąskiej dziedziny pozwoli na szybsze zdobycie renomy i pracę na podstawie poleceń, które zapewniają kolejni zadowoleni klienci. Jakie rodzaje tłumaczeń wyróżniają specjaliści? Podstawowy podział dotyczy tłumaczeń ustnych i pisemnych. Tłumaczenia ustne, najczęściej tzw. symultaniczne wykonywane są zwykle podczas rozmaitych szkoleń i konferencji, skupiających międzynarodowe środowisko. Polegają na bieżącym tłumaczeniu komunikatów wyjściowych. Wyróżnić można także tłumaczenia ustne szeptane, wykorzystywane najczęściej podczas spotkań biznesowych w bardzo małym gronie (często dotyczy to spotkania 2 osób). Zdarzają się również tłumaczenia ustne konsekutywne, polegające na tłumaczeniach całych fragmentów wypowiedzi. Często tego typu tłumaczenia pojawiają się podczas spotkań politycznych, a także większych wydarzeń sportowych. 

Tłumaczenia pisemne jako podstawa pracy tłumacza

Bez wątpienia jednak to tłumaczenia pisemne stanowią najczęstsze zlecenia, z którymi klienci zwracają się do tłumaczy. Wydawać by się mogło, że jest to mniej wymagająca forma w stosunku do tłumaczeń ustnych. Jednak należy pamiętać, że tłumacz podejmujący się zlecenia musi włożyć wiele pracy w użycie odpowiedniego słownictwa, często typowego dla danej formy tekstu, zachować nie tylko poprawność językową, ale i charakter tłumaczonego materiału. Jednak niewątpliwie praca tłumacza pisemnego pozwala na większy komfort i swobodę. Nie tylko dotyczącą czasu pracy, ale często miejsca i możliwości poszukiwania wskazówek w rozmaitych źródłach. 

Tłumacz przysięgły – co go wyróżnia?

Tłumaczenia przysięgłe dzięki swej sformalizowanej formie i uwiarygodnieniu przez tłumacza przysięgłego https://przysiegle.online, mogą być wykorzystywane w obiegu urzędowym i prawnym. Taka dokumentacja zostaje opieczętowana przez tłumacza przysięgłego, dokonuje się również wpisu do repetytorium. Tłumacz przysięgły najczęściej otrzymuje do przetłumaczenia dokumenty takie jak akty urodzenia, ślubu, testamenty, wszelkiego rodzaju zaświadczenia, świadectwa, kwalifikacje zawodowe. W branży translatorskiej uprawnienia tłumacza przysięgłego stanowią cel wielu osób. Tłumacz przysięgły może pochwalić się nie tylko wyższym prestiżem, ale i zdecydowanie wyższymi zarobkami. Jednak uprawnienia niezbędne do wykonywania takiej pracy wymagają sporego wysiłku. Specjalistyczne wymagania wobec osób starających się o uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych opisane są w ustawie. Tłumacz przysięgły jest bowiem traktowany jak urzędnik państwowy. Posiadając już tytuł magistra filologii lub ukończone studia podyplomowe z tłumaczeń na wybrany język obcy, można wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części – tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ustnych. Jeśli uda nam się pozytywnie zaliczyć cały egzamin dokonuje się wpisu do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości rejestru tłumaczy przysięgłych (należy złożyć odpowiedni wniosek i odbyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości). 

Zarobki tłumacza przysięgłego

Wykonując zawód tłumacza należy liczyć się z tym, że osoby specjalizujące się w tłumaczeniach z języków egzotycznych, rzadko spotykanych znacznie przewyższają w kwestii zarobków tłumaczy z języków popularnych. Ta sama zasada dotyczy tłumaczy przysięgłych. Stawki wyjściowe za formalne tłumaczenia przysięgłe są zawsze wyższe od standardowych tłumaczeń, jednak jeśli zlecenie dotyczy języka egzotycznego, w którym w Polsce specjalizuje się niewielkie grono tłumaczy – klient musi liczyć się ze znacznymi kosztami. Nic zatem dziwnego, że o nadanie tytułu i uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego co roku ubiega się wielu specjalistów.     Z biegiem lat ocena niektórych zawodów znacznie się w Polsce zmieniła. Jednym z nich jest bez wątpienia zawód tłumacza. Niegdyś osoba, która mogła pochwalić się doskonałą znajomością języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego mogła liczyć na duże uznanie w oczach większości pracodawców. Obecnie znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie swobodnej komunikacji biznesowej zaliczyć można do podstawowych oczekiwań ze strony pracodawcy. Jednak biegła znajomość języka chińskiego, japońskiego albo koreańskiego to nadal duży atut, tym bardziej jeśli poświadczona jest stosownymi dokumentami. Tłumaczenia z takich języków będą w przyszłości jeszcze bardziej doceniane, biorąc pod uwagę handlowy potencjał tego obszaru.