OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OCP przewoźnika, dodatkowo mają możliwość wykupienia dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia OC przewoźnika. Czy właściciele firm transportu drogowego są zainteresowani tego typu zabezpieczeniem? Tak, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na pokrycie kosztów ubezpieczenia fakultatywnego, przerzucając odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia towaru w transporcie na firmę ubezpieczeniową. Oznacza to czerpanie korzyści w postaci kolejnych zleceń i opinii rzetelnych partnerów biznesowych.

Jaki jest OCP przewoźnika dla firmy przewozowej?

Każdy właściciel firmy transportowej jest niezwykle ważny w całym łańcuchu dostaw ładunków. Jest on odpowiedzialny za otrzymany od kontrahenta towar do momentu wydania towaru odbiorcy. Podczas transportu towarów mogą wystąpić różne nieprzewidziane okoliczności, które mogą spowodować uszkodzenie, utratę lub opóźnienie dostawy towarów.

Występują niekorzystne warunki pogodowe lub np. awaria agregatów chłodniczych i pogorszenie stanu ładunku. Do tego dochodzi tzw. szkoda, którą pokrywa przewoźnik. Posiadając aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika jest on chroniony przed stratami i cała odpowiedzialność spada na firmę ubezpieczeniową, która taką polisę sprzedała. Oczywiście należy wziąć pod uwagę wyłączenia, które ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Polisy te wykupywane są na okres 12 miesięcy, po którym należy je odnowić.

OCP Przewoźnika zapewnia bezpieczny transport

Firma powierzająca towar przewoźnikowi oczekuje dostarczenia towaru w dobrym stanie w umówionym terminie. Każde odstępstwo będzie skutkowało roszczeniem odszkodowawczym, ponieważ nie wszystkie warunki umowy przewozu zostały spełnione. Właściciel firmy transportowej, który chce uniknąć strat finansowych, może zdecydować się na wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OCP dla przewoźnika, a odszkodowanie wypłaca firmie ubezpieczeniowej. Tym samym zabezpiecza swoje interesy i stratę kontrahenta, którego szkoda zostanie naprawiona zgodnie z postanowieniami polisy.

Gdzie jest zdefiniowana odpowiedzialność transportowa przedsiębiorstwa transportu drogowego?

Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę reguluje ustawa Prawo przewozowe (przewozy krajowe) oraz Konwencja CMR (przewozy międzynarodowe).

W przypadku braku OCP przewoźnika musi on zastosować się do określonych poleceń:

  • Właściwe zabezpieczenie przewożonego towaru: odpowiednia temperatura, pasy bezpieczeństwa.
  • Parkuj towary tylko na parkingach strzeżonych, monitorowanych i dobrze oświetlonych.
  • Upewnij się, że cały ładunek został bezpiecznie rozładowany.
  • Przekazać przewożony towar uprawnionemu personelowi.

Niezastosowanie się do takich czynników ryzyka może skutkować odpowiedzialnością finansową dla właściciela firmy transportowej. Posiadanie jednak opcji dodatkowej OCP przewoźnika eliminuje ryzyko kosztownych napraw uszkodzeń.

Polisa OCP Korzystnego Przewoźnika – co powinna zawierać?

Zawierając umowę ubezpieczenia OC przewoźnika, należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie jej warunki i najważniejsze elementy.

To znaczy:

  • Kwota gwarantowana – górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Najkorzystniejszą opcją jest to, że jest ważna na jedno zdarzenie i nie zmniejsza kaucji w przypadku reklamacji.
  • Na parkingach obowiązują zasady.
  • Zasięg geograficzny polisy OCP przewoźnika.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia bardzo ważne jest wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Co najważniejsze, zastrzega sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania, jeśli szkoda została spowodowana klęską żywiołową. Niektóre towary, takie jak obrazy, biżuteria i drogi sprzęt elektroniczny, również mogą zostać wyłączone. Czasami firmy ubezpieczeniowe zgadzają się pokryć cenny ładunek za dodatkową opłatą

Co wpłynie na koszt OCP operatora?

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Na koszt zakupu OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ ma oczywiście wpływ wysokość gwarancji oraz dotychczasowa historia ubezpieczeniowa. Oznacza to, że ubezpieczyciel weźmie pod uwagę, ile szkód zostanie zgłoszonych do danej polisy, co będzie miało wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie składki. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a wysokości składek nie można uogólniać na wszystkich przewoźników. Legalność posiadania aktualnej polisy OCP przewoźnika jest oczywista, gdyż przewoźnik nie musi pokrywać z własnych środków kosztów naprawy szkód powstałych w transporcie.

Przedsiębiorcy, którzy wysyłają towary za granicę, powinni również rozważyć kabotaż. Oznacza to transport towarów między punktami w krajach, w których firma transportowa nie jest zarejestrowana, w celu zmniejszenia frachtu lotniczego. Ubezpieczenie OC Przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ może zostać rozszerzone o usługę tymczasową świadczoną pojazdem zarejestrowanym w innym kraju.