Rozwijanie muzycznego talentu

Rozwijanie muzycznego talentu

Rozwijanie muzycznego talentu – dzieci dość wcześnie zaczynają przejawiać miłość do muzyki i talent w tym zakresie. Utalentowanemu muzycznie dziecku warto pomóc i zapisać je do szkoły muzycznej. W młodszych grupach przedszkolnych prowadzone zajęcia umuzykalniające (z rytmiki, zajęcia z gamą), które bardzo rozwijają muzyczne zainteresowania dzieci. Szkoła muzyczna nie tylko rozwija wrażliwość muzyczną dzieci, kształci artystycznie, ale również kształtuje umiejętności społeczne, np.: opanowania stresu, doceniania wysiłku innych ludzi i przygotowuje do publicznych wystąpień. 

Korzyści z kształcenia muzycznego

Dzieci kształcone muzycznie osiągają wyższy stopień rozwoju ogólnego, łatwiej się im uczyć języków obcych i matematyki, wykazują się większą kreatywnością. Dzieci uczące się w szkole muzycznej mają wyższe umiejętności myślenia strategicznego i analitycznego. Szkoła muzyczna uczy systematyczności. 

Edukacja muzyczna przedszkolaka

Ze  muzyką dziecko styka się już w okresie rozwoju prenatalnego – dochodzą do niego dźwięki ze świata zewnętrznego. Jedne z nich lubi, łagodnie porusza się, jest spokojniejsze, na inne reaguje gwałtownie. Psychologowie polecają kobietom w ciąży słuchanie muzyki klasycznej, która uspokaja mamę i maleństwo. Noworodek reaguje na muzykę, którą jest głos rodziców. Niemowlę lubi spokojne melodie, pozytywki, piosenki śpiewane przez opiekunów. W każdym żłobku i przedszkolu są zajęcia umuzykalniające. Muzyka bawi i rozwija, wspomaga rozwój ruchowy i rozwój mowy. Przedszkolaki uwielbiają rymowanki, śpiewają, lubią taniec i zabawy muzyczne. Prywatne szkoły muzyczne organizują zajęcia dla niemowląt i maluchów wraz z rodzicami. Zajęcia polegają na wspólnej zabawie, na radości z odkrywania muzyki. Śpiewanie z dzieckiem, dbanie o obecność dziecięcych piosenek w życiu dziecka to krok w kierunku rozwoju talentu muzycznego. Naukę w państwowej szkole muzycznej można rozpocząć pod koniec okresu przedszkolnego.

Polecamy uwadze:

Ministerialne wytyczne w sprawie kształcenia muzycznego

Nadzór nad państwowymi szkołami muzycznymi sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształcenie muzyczne w Polsce ma strukturę trzystopniową: umuzykalnienie, kształcenie zawodowe, mistrzostwo szkoły wyższej.  W szkole muzycznej I stopnia czas nauki trwa  6 lub 4 lata w zależności od wieku dziecka, które rozpoczyna edukację. O przyjęcie do klasy I szkoły muzycznej w 6- letnim cyklu nauczania może ubiegać się dziecko, które w roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat i pomyślnie przeszło test przydatności.  Naukę w pierwszej klasie szkoły muzycznej o cyklu 4-letnim może rozpocząć uczeń, który w roku kalendarzowym skończył 8 lat i ma nie więcej niż 16 lat oraz pomyślnie przeszedł badania przydatności. Egzaminy do szkoły muzycznej mają na celu sprawdzenie  uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym przez kandydata instrumencie. 

Cele szkół muzycznych pierwszego stopnia

Rozwijanie muzycznego talentu
Rozwijanie muzycznego talentu

Szkoły muzyczne I stopnia dają podstawy wykształcenia muzycznego, stanowią przygotowanie do kształcenia zawodowego. Ich podstawową działalnością dydaktyczną jest umuzykalnianie. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzą działalność koncertową. Organizują konkursy muzyczne. Uczniowie poznają sekrety gry na wybranym instrumencie , np.: akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, harfie, klarnecie, klawesynie, kontrabasie, oboju, organach, perkusji, puzonie, rogu, saksofonie, skrzypcach, trąbce, tubie, wiolonczeli. Lekcje gry na instrumencie odbywają się indywidualnie.  W szkole muzycznej odbywają się zajęcia grupowe z kształcenia słuchu.

Ogólnokształcące szkoły muzyczne

W Polsce funkcjonują ogólnokształcące szkoły muzyczne na podbudowie podstawówki i szkoły średniej. Dzieci realizują podstawę programową kształcenia ogólnego oraz uczęszczają na zajęcia muzyczne.  Wiek przyjęcia ucznia to 6- 7 lat, który jest tożsamy z rozpoczęciem edukacji wczesnoszkolnej.

Szkoła średnia muzyczna

Osoby, które odkryją w sobie zamiłowanie do muzyki w trakcie nauki w szkole muzycznej pierwszego stopnia i chcą związać swoją zawodową przyszłość z muzyką, mogą kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia, która realizuje kształcenie artystyczne na poziomie średniej szkoły zawodowej. Absolwent, po zdaniu wszystkich egzaminów otrzymuje tytuł zawodowy: muzyk lub aktor scen muzycznych. Nauka w szkołach muzycznych II stopnia trwa 4 lub 6 lat w zależności od wybranej specjalizacji. Uczeń ma do wyboru kilka specjalizacji: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa  i rozrywkowa, lutnictwo, rytmika, wokalistyka. Osoby, które posiadają świadectwo maturalne ze szkoły średniej i mają mniej niż 23 lata, mogą rozpocząć kształcenie muzyczne w policealnej szkole muzycznej w zawodzie aktor scen muzycznych. Nauka w policealnej szkole muzycznej trwa 3 lata.

W każdym większym mieście funkcjonuje państwowa szkoła muzyczna I i II stopnia, w której zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Nauka w szkole muzycznej  to droga do realizacji marzeń o wielkiej karierze muzycznej.